Van Vonderen biedt totale dienstverlening in afbouw en afwerking. Op basis van de opgeleverde ruwbouw kunnen wij, uw project van A tot Z voor u invullen: het plaatsen van wanden en plafonds, het aanbrengen van alle vereiste brandwerende, thermische en akoestische isolaties, maar ook binnen- en buitenschilderwerk.

 

Ons ervaringsgebied is enorm breed en veelzijdig:

  • Van nieuwbouw en renovatie tot restauratie
  • Van kantoorgebouwen en scholen tot woningen
  • Van ziekenhuizen tot monumentale panden
  • Van zorgcentra tot musea
  • Van appartementencomplexen tot bioscopen
  • Van trendy winkels tot oude stadsvernieuwingswijken

 

Al onze kennis en ervaring bieden wij graag aan voor uw project. Wat Van Vonderen uniek maakt is het totaal. Alleen bij ons vindt u deze uitgesproken specialismen onder één dak, werkend vanuit één visie, mentaliteit en integrale projectorganisatie. Het is dan ook deze unieke bundeling van krachten (lees: ervaring, kennis en vakmanschap) die maakt dat Van Vonderen in elk project een doorslaggevende toegevoegde waarde inbrengt. Uw project vaart er wel bij.

Bij Van Vonderen kijken we terug op een historie die teruggaat tot 1905. Gestart als bescheiden Brabants schildersbedrijf is de onderneming uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende specialisten in afbouw en afwerking. We hebben een klinkende reputatie opgebouwd, die we nog dagelijks waarmaken.

Ondanks die groei zijn we altijd ‘bij de les’ gebleven. Of beter gezegd: dicht bij ons zelf. Wij doen alleen waar we goed in zijn: afbouwen en afwerken. Niet meer en niet minder. Inmiddels hebben we onze kernactiviteiten buiten schilderen behoorlijk uitgebreid. Al sluiten onze specialismen heel logisch op elkaar aan. Wanden plaatsen, isoleren, schilderen… het zijn allemaal disciplines die dicht bij elkaar liggen. Gericht op één en hetzelfde doel: het realiseren van een gebouw dat met recht ‘af’ kan worden genoemd.

De dagelijkse praktijk is voor ons een bron van inspiratie. Telkens stellen wij ons vragen zoals: kan het nóg beter, sneller, makkelijker of (kosten)efficiënter? Vernieuwing en verbetering gaan hierbij hand in hand. Voortdurend zetten wij onze kennis en ervaring in om nieuwe producten, systemen of werkmethoden te ontwikkelen. In deze ontwikkeling zijn wij een vaste partner van de gerenommeerde producenten van onder meer afbouwmaterialen en verfproducten. Hierdoor zijn wij in staat de nieuwste systemen en producten al in een vroegtijdig stadium toe te passen en zijn wij altijd op de hoogte van de geldende richtlijnen en wetgevingen.

Van Vonderen is steeds vaker betrokken als ketenpartner bij nieuwe initiatieven op het gebied van ketensamenwerking zoals ‘co-makership’ en ‘co-creatie’. Middels deze transparante manier van samenwerken met onder meer opdrachtgevers, nevenaannemers en leveranciers wordt een klimaat gecreëerd voor het bereiken van een hoge mate van innovatie, effectiviteit en efficiency dat ten goede komt aan alle betrokken partijen.

Van Vonderen is een vooruitstrevende en ambitieuze onderneming, waarbij ambities verder gaan dan alleen groei en financiële winst. Van Vonderen voert het beleid een aantrekkelijke en veilige werkomgeving te creëren, continue kwaliteit te leveren en daarbij goede milieuprestaties te realiseren. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat al onze bedrijven ‘ISO 9001’, ‘VCA**’ en ‘FSC®’ gecertificeerd zijn. Van Vonderen voert een actief MVO-beleid met als doel het voortdurend verbeteren van de MVO-prestaties.

 

Lees het SMO artikel Fosag Actueel

   

Bij Van Vonderen maken wij gebruik van het Bouw Informatie Model (BIM). Waarbij de nadruk ligt op de I van Informatie. BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Het is een manier van werken waarbij de nadruk ligt op het samen uitwisselen van informatie over het bouwproject, voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat zijn of haar werkzaamheden zijn en hoe deze uitgevoerd moeten worden. Dit doen wij door alle informatie, van alle onderdelen, vooraf vast te leggen en in een 3D Model op te nemen. Hierdoor lossen wij een aantal knooppunten tijdig op, die voorheen niet of niet goed zichtbaar waren. Deze oplossingen liggen in het integraal samenwerken met verschillende disciplines binnen de bouwsector, door de inbreng van specifieke kennis van de verschillende partijen.

Als afbouwpartner zet Van Vonderen zich in om niet alleen een kwalitatief goed project op te leveren, maar ook in het voortraject mee te denken door het inbrengen van informatie in het digitale traject. Alle specificaties van de door ons aangeleverde materialen en werkzaamheden zijn in het 3D model terug te vinden.

Op de foto ziet u een voorbeeldbestand als ‘Linked’ file voor het project: hierin de MS-wanden, afwerking lichtkoepels, vensterbanken, binnendeurkozijnen, brandwerende kolomafwerking, wandafwerking (met zowel stukadoorwerkzaamheden als schilderwerk).