1. Inleiding

Van Vonderen Groep B.V. en alle aan haar gelieerde werkmaatschappijen kunnen persoonsgegevens over u verwerken. Een zorgvuldige omgang met deze gegevens vinden wij van groot belang. Bij de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Bij onze activiteiten is het soms inherent om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dit kan onder meer gaan om:

 • de uitvoering van overeenkomsten
 • nieuwsbrieven
 • verwerken van sollicitaties
 • klachtenafhandeling
 • klanttevredenheidsonderzoek
 • financiële- en personeelsadministratie
 • wettelijke verplichting

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om een overeenkomst te kunnen nakomen. Middels deze overeenkomst geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor verdere administratieve verwerking. Indien u ons deze gegevens niet zou verstrekken, zouden wij u niet van dienst kunnen zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Van Vonderen Groep B.V.

3. Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien derden persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst om zodoende een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens te borgen.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zo lang dit wettelijk is vereist.

5. Social Media

Om berichtgeving zo eenvoudig mogelijk te delen, maken wij op onze website gebruik van verwijzingen naar de volgende social mediakanalen:

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin

Deze kanalen werken met cookies en houden zich daarbij aan de EU-US privacy shield.

6. Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

7. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Indien u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen (de contactgegevens zijn opgenomen aan het einde van deze privacy verklaring).

U heeft daarbij de volgende rechten:

 • krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens we van u hebben en de aard van gebruik ervan;
 • inzage in de exacte persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

9. Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy statement, neem dan gerust contact met ons op. Onderstaand vindt u onze contactgegevens.

Van Vonderen Groep B.V.

De Waterlaat 2
5571 MZ  Bergeijk
paul.bouman@vanvonderen.nl
0497-572425